PREKAST SİSTEM BİLEŞENLERİ

ÇELİK KARKAS (Frame)

Panel sistemi içinde kullanılan ve panelin dış yüklere karşı dayanımını sağlayan, binaya bağlanmasında kullanılan karkas sistemidir.
Montaj öncesi ve sonrası panel üzerine gelecek yüklere (rüzgâr, bina hareketleri, deprem, nem ve sıcaklık gerilmeleri, panel statik yükleri, tasıma ve montaj sırasında oluşacak yüklemeler vs.) dayanacak şekilde dizayn edilmektedir. Rüzgâr yükleri ve deprem için gerekli hesap değerleri projede öngörülen hesap değerlerine göre seçilmektedir.
Çelik Karkas, nem ve ısıl farklarda kabukta oluşacak gerilmeleri yüzeyde gerilme oluşturmayacak şekilde esnek sistemler ile karşılayacak ve GRC kabuğun zarar görmesini engelleyecektir.

Şekil 1 Çelik Karkas (Frame) Sistemi

ANKRAJ (Gömülü Bağlantılar)

GRC malzemede bağlantı fonksiyonunu üzerine alan ankrajların taşıyıcılık kapasitesi, strüktürel analiz yapılmasını gerektirir. Bunun anlamı, gömülü bağlantılar üreticinin taşıyıcılık kapasitesi açısından yönlendirmeleri veya uygulamalardaki emniyet gerilmeleri için yeterlilik açısından uygun nitelik ve niceliklerde olmalıdır.
GRC malzeme için spesifik gömülü bağlantılar şunları içerir:

  • Özel olarak katmanlaştırılmış çelik parçalar (köşebentler, L-bağlantılar, yerçekimi bağlantıları)
  • Dübeller ve dişli soketler ( somun-cıvata )
  • Katmanlaştırılmış çelik parçalar

GRC malzemede kullanılan geleneksel gömülü bağlantılar dışında dişli soketler ve her türlü dübel kullanılmaktadır.
GRC uygulamaları için en iyi çözümler genel olarak deneyler sonucu elde edilir. Bu deneylerde kullanılan bilgiler de GRC uygulamalarıyla ilgilenen üreticilerden elde edilir. Bu çeşit deneyler, beton uygulamalarıyla karşılaştırılarak, verilen yükleme köprüleri için uygulama derinliği ve köşe uzaklıklarının düşürülebileceğini göstermektedir.

 

ÇİMENTO

Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için gerekse yüksek mukavemet değerleri sebebiyle tercih edilen bir üründür. Yapısında yüksek oranda C3 A ve C3 S bileşiklerini içermesi sebebiyle hidrolik olarak çok reaktif bir bağlayıcıdır. Sahip olduğu yüksek reaksiyon hızı ile soğuk havada beton dökümüne olanak tanır, gri çimentolara oranla yüksek performanslıdır. Özellikle erken yaş dayanımı en yüksek çimentodur.  Stabil dayanım değerleri ile stabil ürün imalatına olanak verir.  Buhar kürü gerektirmez.  Priz hızlandırıcı katkı ilavesine gerek bırakmaz. Beyaz çimentonun prefabrik sistemlerde tercih edilmesinin temel sebepleri;  estetik,  yüksek erken mukavemet, düşük alkali miktarı, alkali silika reaksiyon direnci,  durabilite,  üretim hızındaki artış ve daha kısa kalıptan çıkarma süresi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şekil 2 Beyaz Portland Çimento (BPÇ)

 

CAM ELYAF

Beton içinde beton ömrü kadar dayanacak özel alkaliye dayanıklı cam elyaf (AR –Alkali Rezistans) olacaktır. AR cam elyafı GRCA tarafından onaylı bir fiber üreticisinden temin edilmektedir.

GRC (cam elyaf takviyeli beton), yüksek performanslı çimento bazlı bileşimin “alkali dayanımlı cam elyafı” ile takviye edilmesiyle oluşur. AR (alkali dayanımlı ) cam elyafı üzerindeki zirkonyum (ZrO2) sayesinde , çimento içeriğindeki alkali ve asit direncine karşı mukavemet sağlayarak çimento içerisinde erimeden donatı vazifesi görür. Alkali dayanımlı cam elyafı, betonda oluşan çatlakların yayılmasını engelleyerek dayanım artışını sağlar. Ayrıca normal betonun sahip olduğu basınç dayanımı yanında yüksek çekme dayanımı da sunmaktadır. Elyafın çekme dayanımı çeliğin 3 katı, esnekliği de 4 katı kadardır. Ayrıca elyaf paslanmaz bir malzeme olduğu için çok uzun yıllar boyunca bozulmadan yapı içerinde  kendini muhafaza eder.

Şekil 3 Cam Elyaf (Alkali Rezistans)

Şekil 4 Kırpık Cam Elyaf

KATKI MALZEMELERİ

Beton karışımında, işlenebilirliği arttırmak, kür süresini azaltmak, yüksek mukavemet ve iyi bir beton kalitesi elde edebilmek amacıyla uygun bir süper akışkanlaştırıcı ve uygun katkılar kullanılacaktır.
 

 

KUM ( EN 13169 , TS 2717)

İyi kalitede GRC üretimi için Kum / Agrega seçimi çok büyük önem taşır. Agreganın gerekli granülometrede sert, dayanıklı ve temiz olması gerekir. 150 mikronun altındaki ince malzemenin % 10 dan fazla olmaması gerekir. Üst limit kritik olmamakla beraber pratikte, kalınlıkların, 1.2 ile 2.4 mm arasında olması gerekir. Silika kumu yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kırılmış ve elenmiş, özellikle granit, kireç taşı (limestone) ve mermer de premix işleminde kullanılır.

Şekil 5 Silis Kum

Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin!