12
Oca

Neden Hiybrid Wall?

Hibrit Duvarların Avantajları;

Hibrit Duvarlarımızla “yanmazlık, ıs izolasyonu, ses izolasyonu, iç ve dış kaba sıva, iç ve dış ince sıva, dış cephe boyaması, dış cephe estetiği, iç duvar estetiği, dış ve iç darbelere karşı tam dayanım” dahil komple bir güven, bir huzur sağlanmaktadır. 

Maksiumum Konfor Sağlar:

 1. “Yaz döneminde konforlu serinleme ve kış döneminde konforlu ısıtma” fırsatı: Hibrit Duvar içinde pozisyonladığımız teknolojik çözümümüz sayesinde, aynı sistem, yazın bize konforlu serinleme, kışında konforlu ısınma fırsatı vermektedir.  Bu çift fonkisyon sayesinde, ayrı ayrı yatırım yapmanın önünde geçilmiştir. Termal konfor sağlanmasında en temel kriterlerin başında mahal içinde düşük hava hızı (durağan hava) ve homojen sıcaklık dağılımıdır. Bu kriterlerin sağlanması ile iklimlendirmenin insan sağlığına ve fizyolojisine en uygun şekilde oluşturulması sağlanır.
 2. İdeal hava kalitesi: Hibrit Duvar bünyesinde “bina otomasyonuna bağlı çalışan” havalandırma kanallarımız mevcuttur. İçeride artan oksijen zaafiyetini anlayıp, menfezi açmakta, sisteme, düşük hızda taze hava girişi sağlanmakta, ortamın içinde artı basınç oluşturmaktadır.  Toz zerreciklerinin içeri girişinide engelleyen bu avantaj, astımal hastalıkları ve iç mekanın kirlenmesini engelliyor.
 3. Yüksek ses yalıtımı: Hibrit Duvarımız “Katmanlı yapısı” ile ses sönümleyici özelliği vardır. Dışarıda oluşan sesi içeri, içeride oluşan sesi de dışarı çıkarmamaktadır. 500 Hz’de 44 dB ses yalıtımı sağlar.
 4. Yeşil ve akıllı bina sertifikası imkânı: Yapı teknolojilerimiz tüm bileşenleri ile kullanıldığında, binaların YEŞİL ve AKILLI BİNA statüsü kazanması müteahhite de, oturana da itibar kazandırmaktadır. 

Kısa Amortisman Süresi:

 1. %60 enerji tasarrufu: Hibrit Duvarlarımız;  yüksek izolasyon kabiliyeti ve yüzeyden ısıtma ve soğutma yapabilme kapasitesi sayesinde, ekserjisi düşük, en sıradan ısı kaynaklarını bile kullanabilme vasfından dolayı bina ısıtma ve soğutma giderlerinde %60 tasarruf sağlamaktadır.  Bu büyük tasarruf “yatırımın geri dönüşüne” direk katkı yapmaktadır.
 2. Gaz betona göre %40 daha hafiflik: Dünyada gaz beton dediğimiz çözümler sayesinde binaların duvar yükü hafiflemişti. Hibrit Duvarımız Gaz Betona göre de %40 daha hafiftir. Gazbeton 22,5cm kalınlıkta  Isı geçirgenlik katsayısı U=0,444 W/m2 K eşdeğeri Hibrit duvar 16 cm kalınlığındaki için U=0,442W/m2K ‘dir. 1m2 G3 Gazbeton Isı iletkenlik değeri l=0,130W/mK ve Sıva dahil duvar ağırlığı 160 Kg, Hibrit duvar ise köpük betonun ısı iletkenlik değeri l=0,077 W/mK ve toplam 95 kg ağırlığa sahiptir. Hibrit duvar G3 Gaz betona göre %40 daha hafiftir. Kolon ve kiriş kesitlerinin daralmasına vesile olacak bu avantaj “yatırımın geri dönüşüne” direk katkı yapmaktadır.
 3. %5 alan kazanımı:  Hibrit duvar panelleri yapı kat betonlarına dıştan bağlandığı için, konvansiyonel kaplamarda tabliyelere bindirilen malzeme kalınlıkları kadar alan oluşturma özgürlüğü sunmaktadır. Bu alan genişletme fırsatı “yatırımın geri dönüşüne” direk katkı yapmaktadır.
 4. Kolon ve kirişin “beton ve çelik” korozyonuna karşı korunmaya alınması: Binanın tüm kolan, krişleri Hibrit Duvarlarımızla çevrelenmektedir. Kolon ve krişin her hangi bölgesi dış ortama açık değildir. Bu koruma sayesinde, kolon ve kriş içindeki “beton ve çelik aksam” ilelebet yaşayacak ( eğer temel izalasyonu da iyi yapılmışsa) şekilde güvenli bölgede kalmaktadır.  Bina ömrüne yaptığı çok güçlü kazanım ( beton ve çelik korozyonu engellendiği için teorik olarak yüzlerce yıla ulaşan ömürden bahsediyoruz) sayesinde “yatırımın geri dönüşüne” direk katkı yapmaktadır.
 5. İskele kurulumuna ihtiyacın ortadan kaldırılması:  Duvarın içinde ve dışında olması gereken her bir detay “fabrikasyon olarak” duvar içinde çözüldüğü için, inşaatın iskele ihtiyacı doğrudan ortadan kalkmaktadır. MİR Hibrit Duvar Sistemi montajı vinç ile yapılmaktadır.  İskele ve devamında oluşan tüm maliyetlerden elde edilen tasarruf “yatırımın geri dönüşüne” doğrudan katkı yapmaktadır.
 6. Montajın hava şartlarından bağımsız olması: MİR Hibrit Duvar Sistemi vinçlerin çalışabildiği her ortamda, montaj olanağı vermektedir.  İnşaatın duvarları tamamlandığında, bina içinde her türlü uygulama yapmak mümkün hale gelmektedir. İnşaat süresini hayli kısaltan bu imkan “yatırımın geri dönüşüne” doğrudan katkı yapmaktadır.
 7. Hızlı uygulama: Hibrit Duvarlarımız, yeterli bir ekip ile, bir günde 20 daireden oluşan bir binanın, tüm dış duvarları bitirilebilmektedir.  Hızlı duvar uygulaması  ile oluşan maliyet avantajı “yatırımın geri dönüşüne” direk katkı yapmaktadır.
 8. Isı köprülerinin yok edilmesi: Konvansiyonel duvar çözümlerinde, kolon ve kiriş atmosfere açık olduğu için içerideki ısının dışarı çıkışına, dışarıdaki ısının da içeri girişine sebep olacak şekilde Isı Köprüsü oluşmaktadır. Ayrıca, bina oturmaları vb. sebebiyle yüzeyde oluşabilecek çatlaklar ve yüzeyde oluşan deformasyon yüzünden emilen su, bir süre sonra  yapı malzemeleri içindeki hava boşluklarını doldurarak ısı transferini artırmaktadır.  Bu şekilde su ile dolmuş duvarların, yıl ortalamasında %7 seviyesinde enerji harcanmasına sebep olduğu deneysel olarak da ispat edilmiştir. MİR Hibrit Duvar Sistemi kolon ve kirişi kuşattığı için, ısı  köprüsünün oluşmasına fırsat vermemektedir. Isı kaybının engellenmesiyle elde edilen kazanım “yatırımın geri dönüşüne” doğrudan katkı yapmaktadır.

Güven Sağlar

 1. A1 sınıfı yanmazlık:  DIN 4102’ye göre yapı malzemelerinin yapı sınıflandırılması karışımın kompozisyonuna bağlıdır. Hibirt duvar organik bileşenlerden oluşan kompozisyonu sebebiyle yanmaz, alev yapıya geçirmez ve DIN 4102 normuna göre yanma sınıfı A1 olan bir üründür.
 2. Depreme dayanıklılık: Fiili uygulamalar göstermiştir ki, deprem sırasında, önce duvarlar patlıyor ve kontrolsüz bir şekilde parçalamıyor. Deprem şiddeti artarsa, sonrasında kolonlar da yıkılıyor. MİR Hibrit Duvar Sistemi 8,5 şiddetinde depremde bile, asla patlamamaktadır. Tüm hibrit duvarlar binaya kat hizasından, birbirinden bağımsız montajlandığından ve tüm noktaları deprem ve rüzgar yüklerine karşı dizayn edildiğinden, deprem ve rüzgara sistem olarak dayanıklı haldedir.
 3. Maksimum darbe dayanımı: Hibrit Duvarların iç ve dış ( orta bölgede 300 kg/m3 yoğunluğunda beton kullanılmaktadır) kısmında 2.000 kg/m3 yoğunluğunda beton kullanıldığı için, tüm bir duvar, blok halinde “betonarme” duvar vasfındadır. Klasik duvar çözümlerine göre çok daha yüksek darbe dayanımı vardır. 28 günlük priz sonunda GRC kabuk aşağıdaki değerleri taşıyacaktır.
 1. EĞİLME (Bending)
  1. Orantılılık Sınırı (Elastik Limite) (LOP) 50-90 kg/cm2
  2. Kırılma Modülü (Ultimate Strenght)  (MOR) 150-200 kg/cm2
 2. Çekme (Tensile)-Orantılılık Sınırı (Elastik Limite) (LOP) 40-60 kg/cm2
 3. Kırılma Modülü (Ultimate Strenght) (MOR) 60-100 kg/cm2
 4. BASINÇ MUKAVEMETİ (Compressive Strenght) 400-600 kg/cm2
 5. ÇARPMA MUKAVEMETİ (Impact Strenght) 10-20 kJ/m2
 6. ELASTİKLİK MODÜLÜ (Elastik Modülüs) 100-200 /cm2

Estetik Dış Ve İç Cephe Sağlar:

 1. İç ve dış estetiğin fabrikasyon  olarak sağlanabilmesi: Bina dışında ve içinde,hiçbir binanın bir diğerine benzemeyeceği çeşitlilikte ve aklın limitlerini zorlayarak ulaşılan tasarım gücünün sonuna kadar yansıtıldığı müstesna estetik seviyesi yakalanabilmektedir. Bu estetik yapılanma, inşaatın satış değerine mutlak katkı yapacağı için “yatırımın geri dönüşüne” direk katkı yapmaktadır.
 2. Bina dışı kirliliğin önlenmesi: Pek çok binada, üzerinden bir kış ve bir yaz geçtiğinde, tüm binanın “yoğuşma kirine” muhatap olduğunu görürüz. Binanın boyanması için yapılacak masrafın büyüklüğü ortadadır. Oysaki MİR Hibrit Duvar yüzeyinde asla yoğuşma olmamaktadır. Bu şekilde bu sorun doğal olarak çözülmüş olup tekrarlı dış boya harcamalarının önüne geçtiği için “yatırımın geri dönüşüne” doğrudan katkı yapmaktadır. Atmosferin kimyasal etkilerine karşı maksimum dayanım ve rüzgar yüklerinden en düşük seviyede etkilenme avantajı mevcuttur.