28
Tem

Maksimum Konfor Sağlar

  1. “Yaz döneminde konforlu serinleme ve kış döneminde konforlu ısıtma” fırsatı: Hibrit Duvar içinde pozisyonladığımız teknolojik çözümümüz sayesinde, aynı sistem, yazın bize konforlu serinleme, kışında konforlu ısınma fırsatı vermektedir.  Bu çift fonkisyon sayesinde, ayrı ayrı yatırım yapmanın önünde geçilmiştir. Termal konfor sağlanmasında en temel kriterlerin başında mahal içinde düşük hava hızı (durağan hava) ve homojen sıcaklık dağılımıdır. Bu kriterlerin sağlanması ile iklimlendirmenin insan sağlığına ve fizyolojisine en uygun şekilde oluşturulması sağlanır.
  2. İdeal hava kalitesi: Hibrit Duvar bünyesinde “bina otomasyonuna bağlı çalışan” havalandırma kanallarımız mevcuttur. İçeride artan oksijen zaafiyetini anlayıp, menfezi açmakta, sisteme, düşük hızda taze hava girişi sağlanmakta, ortamın içinde artı basınç oluşturmaktadır.  Toz zerreciklerinin içeri girişinide engelleyen bu avantaj, astımal hastalıkları ve iç mekanın kirlenmesini engelliyor.
  3. Yüksek ses yalıtımı: Hibrit Duvarımız “Katmanlı yapısı” ile ses sönümleyici özelliği vardır. Dışarıda oluşan sesi içeri, içeride oluşan sesi de dışarı çıkarmamaktadır. 500 Hz’de 44 dB ses yalıtımı sağlar.
  4. Yeşil ve akıllı bina sertifikası imkânı: Yapı teknolojilerimiz tüm bileşenleri ile kullanıldığında, binaların YEŞİL ve AKILLI BİNA statüsü kazanması müteahhite de, oturana da itibar kazandırmaktadır.