26
Tem

Kısa Amortisman Süresi

  1. %60 enerji tasarrufu: Hibrit Duvarlarımız;  yüksek izolasyon kabiliyeti ve yüzeyden ısıtma ve soğutma yapabilme kapasitesi sayesinde, ekserjisi düşük, en sıradan ısı kaynaklarını bile kullanabilme vasfından dolayı bina ısıtma ve soğutma giderlerinde %60 tasarruf sağlamaktadır.  Bu büyük tasarruf “yatırımın geri dönüşüne” direk katkı yapmaktadır.
  2. Gaz betona göre %40 daha hafiflik: Dünyada gaz beton dediğimiz çözümler sayesinde binaların duvar yükü hafiflemişti. Hibrit Duvarımız Gaz Betona göre de %40 daha hafiftir. Gazbeton 22,5cm kalınlıkta  Isı geçirgenlik katsayısı U=0,444 W/m2 K eşdeğeri Hibrit duvar 16 cm kalınlığındaki için U=0,442W/m2K ‘dir. 1m2 G3 Gazbeton Isı iletkenlik değeri l=0,130W/mK ve Sıva dahil duvar ağırlığı 160 Kg, Hibrit duvar ise köpük betonun ısı iletkenlik değeri l=0,077 W/mK ve toplam 95 kg ağırlığa sahiptir. Hibrit duvar G3 Gaz betona göre %40 daha hafiftir. Kolon ve kiriş kesitlerinin daralmasına vesile olacak bu avantaj “yatırımın geri dönüşüne” direk katkı yapmaktadır.
  3. %5 alan kazanımı:  Hibrit duvar panelleri yapı kat betonlarına dıştan bağlandığı için, konvansiyonel kaplamarda tabliyelere bindirilen malzeme kalınlıkları kadar alan oluşturma özgürlüğü sunmaktadır. Bu alan genişletme fırsatı “yatırımın geri dönüşüne” direk katkı yapmaktadır.
  4. Kolon ve kirişin “beton ve çelik” korozyonuna karşı korunmaya alınması: Binanın tüm kolan, krişleri Hibrit Duvarlarımızla çevrelenmektedir. Kolon ve krişin her hangi bölgesi dış ortama açık değildir. Bu koruma sayesinde, kolon ve kriş içindeki “beton ve çelik aksam” ilelebet yaşayacak ( eğer temel izalasyonu da iyi yapılmışsa) şekilde güvenli bölgede kalmaktadır.  Bina ömrüne yaptığı çok güçlü kazanım ( beton ve çelik korozyonu engellendiği için teorik olarak yüzlerce yıla ulaşan ömürden bahsediyoruz) sayesinde “yatırımın geri dönüşüne” direk katkı yapmaktadır.
  5. İskele kurulumuna ihtiyacın ortadan kaldırılması:  Duvarın içinde ve dışında olması gereken her bir detay “fabrikasyon olarak” duvar içinde çözüldüğü için, inşaatın iskele ihtiyacı doğrudan ortadan kalkmaktadır. MİR Hibrit Duvar Sistemi montajı vinç ile yapılmaktadır.  İskele ve devamında oluşan tüm maliyetlerden elde edilen tasarruf “yatırımın geri dönüşüne” doğrudan katkı yapmaktadır.
  6. Montajın hava şartlarından bağımsız olması: MİR Hibrit Duvar Sistemi vinçlerin çalışabildiği her ortamda, montaj olanağı vermektedir.  İnşaatın duvarları tamamlandığında, bina içinde her türlü uygulama yapmak mümkün hale gelmektedir. İnşaat süresini hayli kısaltan bu imkan “yatırımın geri dönüşüne” doğrudan katkı yapmaktadır.
  7. Hızlı uygulama: Hibrit Duvarlarımız, yeterli bir ekip ile, bir günde 20 daireden oluşan bir binanın, tüm dış duvarları bitirilebilmektedir.  Hızlı duvar uygulaması  ile oluşan maliyet avantajı “yatırımın geri dönüşüne” direk katkı yapmaktadır.
  8. Isı köprülerinin yok edilmesi: Konvansiyonel duvar çözümlerinde, kolon ve kiriş atmosfere açık olduğu için içerideki ısının dışarı çıkışına, dışarıdaki ısının da içeri girişine sebep olacak şekilde Isı Köprüsü oluşmaktadır. Ayrıca, bina oturmaları vb. sebebiyle yüzeyde oluşabilecek çatlaklar ve yüzeyde oluşan deformasyon yüzünden emilen su, bir süre sonra  yapı malzemeleri içindeki hava boşluklarını doldurarak ısı transferini artırmaktadır.  Bu şekilde su ile dolmuş duvarların, yıl ortalamasında %7 seviyesinde enerji harcanmasına sebep olduğu deneysel olarak da ispat edilmiştir. MİR Hibrit Duvar Sistemi kolon ve kirişi kuşattığı için, ısı  köprüsünün oluşmasına fırsat vermemektedir. Isı kaybının engellenmesiyle elde edilen kazanım “yatırımın geri dönüşüne” doğrudan katkı yapmaktadır.