HYBRID WALL

Mir Karbon Ayak İzi Logolar

Sistem Tanımı

Hibrit Duvar Sistemi; yüzeyden ısıtma ve soğutma sistemi için geliştirilmiş 10-15 mm kalınlığında istenilen form, renk ve dokuda üretilen cam elyaf takviyeli bir dış kabuk (GRC, prekast beton), bu kabuk içerisine 300 kg / m3 yoğunlukta, 16 cm kalınlığında köpük beton doldurularak ve köpüğün içerisine gömülmüş, 10 mm çapındaki oksijen bariyerli Dizayn PEX borularından oluşan hafif kompozit yapıda cephe giydirme sistemidir. Hibrit duvar sistemi çözümleri ile binalara estetik görünüm, ısı ve ses izolasyonu ve deprem güvenliği sağlamaktadır.

Hafif, esnek ve düşük maliyetli olan çok ince cam tellerinden üretilen cam elyaf yüksek dayanıma sahiptir. Cam elyaflar, hibrit duvarın kopma ve eğme mukavemetini artırır. Dış sıcaklık farklılıklarından dolayı panelde oluşan ısıl gerilimlerin neden olduğu çatlamaları önler veya azaltır. 170oC’de erime noktası olması, yüksek ısıda buhar oluşturması ve bu buharın da kanallar oluşturması ile sistemin yangın dayanımı artmaktadır.

Geliştirilen Hibrit Duvar sistemindeki duvar boşlukları, bina içi tesisatın rahatça taşınmasını sağlar. Hibrit Duvar sistemi, Dizayn bina çözümlerinin geliştirmiş olduğu bina içi duvar ve ısıtma soğutma sisteminin bir yapı elemanı halinde tasarlanmış modelidir. Kompakt duvar yapısı mahalleri birbirinden ayırırken bina statik yüklerinin hafiflemesine olanak sağlar. Panel içerisinde bulunan yalıtım katmanı sayesinde panel arkasına gerçekleşebilecek ısı kayıpları engellenir.

Hibrit Duvar Sisteminin Avantajları:

 • Prekast Beton, Köpük beton ve Isıtma- soğutma sisteminin yer aldığı hibrit fonksiyonel yapı,
 • Yüksek ısıtma ve soğutma performansı,
 • İyi bir ses ve yangın dayanımı,
 • Prekast beton cephe panellerinin (GRC) tasarım avantajları;
 • Betonun kalıba alınabilme özelliğine bağlı olarak tasarım özgürlüğü,
 • İstenilen renk ve dokuyu verebilme olanağı,
 • Taşıma sınırlarında istenilen boyutlarda üretilebilme olanağı,
 • Cephe panellerinin kendisinden başka birçok yapı ve bitirme malzemesiyle kolaylıkla birlikte kullanılabilmesi,
 • Cephe panellerinin istenilen performans özelliğine göre yalıtımlı veya yalıtımsız üretelebilmesi ve dış yüzeyde bitmişlik düzeyinin yüksek olması
 • Prekast beton cephe panellerinin fabrikada üretimine bağlı olarak kalite kontrolünün rahatlıkla yapılabilmesi, istenilen kalitede cephe yüzeyleri elde edilebilmesi, cephe bitişlerinin montaj öncesi kontrolünün yapılabilmesi ve bunlara bağlı olarak yüksek kalitede tasarım ve işçilik olanağı sunmasıdır.

Prekast beton cephe panellerinin üretim ve performansa bağlı avantajları;

 • Uygun kalıp seçimi ile aynı kalıbın çok kez kullanım olanağı,
 • Panelin özelliğine ve uygulama şekline bağlı olarak belirlenen panelin bina ile bağlantı şeklinin (cephe panellerinin döşeme dış yüzeyine montajı) iç mekânda alan kazandırması,
 • Bina cephelerinin termal veya mekanik özelliklerine göre her cepheye veya binanın faklı katlarına farklı özellikte panel üretilebilme olanağı,
 • Prekast cephe panellerinin doğru seçilen malzemelere bağlı olarak çok sık bakım gerektirmemesi dolayısıyla binanın bakım ve işletme giderlerini azaltığı için yapının toplam veya yaşam boyu maliyetinin azalmasına yardımcı olması,

Prekast beton cephe panellerinin uygulama avantajları;

 • Kendisinden başka birçok yapı ve bitirme malzemesiyle birlikte kullanılabilmesi,
 • Üretimin ve montajının hızla yapılması ile zaman kazanımı,
 • Birçok özelliğin (duvar + yalıtım + kaplama + ısıtma/soğutma) tek bir panelde toplanmasına bağlı olarak birçok taşeron işinin tek bir kalemde uygulanması,
 • Montajın hava şartlarından etkilenmemesi,
 • Özellikle yüksek katlı binalarda cephe panellerinin tercih nedeni olan iskele kurulumuna ihtiyaç duyulmadan vinçle panellerin taşınabilmesi,
 • Geleneksel uygulamalarda, depolama, taşıma ve montaj aşamasında sorunlarla karşılaşılması malzemelerin zarar görmesi ve kırılmasına bağlı olarak verilen firenin prekast üretim ile en aza inmesi.
 • Köpük betonu basitçe tanımlayacak olursak; içinde %75’e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır diyebiliriz.
 • 300kg/m3 lie 1600kg/m3 kuru yoğunluğu ve 1MPa dan 15MPa ya kadar da basma dayanımı vardır.

Köpük Beton Avantajları:

 • Hafif beton harcı gerektiğinde bir pompa yardımı ile kolayca uygulama alanına taşınabilir ve sıkıştırma, vibrasyon yada düzeltme gerektirmez.
 • Bünyesinde kum ve çimento dışında malzeme bulunmadığı gibi köpüğün ana maddesi köpük ajanı tamamen doğal bir malzemedir,
 • Su ve donmaya karşı çok güçlü bir dayanımı vardır ve yüksek seviyede ses ve ısı izolasyonu sağlar.
 • Üretim süreci içinde çimento hidratasyonu dışında hiçbir kimyasal reaksiyon gözlenmez.
 • Çok yönlü kullanımlara sahip olup, maksimum performansı minimum maliyet ile elde etmenizi sağlar.

Sistem Bileşenleri

ÇELİK KARKAS (Frame)

Panel sistemi içinde kullanılan ve panelin dış yüklere karşı dayanımını sağlayan, binaya bağlanmasında kullanılan karkas sistemidir.

Montaj öncesi ve sonrası panel üzerine gelecek yüklere (rüzgâr, bina hareketleri, deprem, nem ve sıcaklık gerilmeleri, panel statik yükleri, tasıma ve montaj sırasında oluşacak yüklemeler vs.) dayanacak şekilde dizayn edilmektedir. Rüzgâr yükleri ve deprem için gerekli hesap değerleri projede öngörülen hesap değerlerine göre seçilmektedir.

Çelik Karkas, nem ve ısıl farklarda kabukta oluşacak gerilmeleri yüzeyde gerilme oluşturmayacak şekilde esnek sistemler ile karşılayacak ve GRC kabuğun zarar görmesini engelleyecektir.

ANKRAJ (Gömülü Bağlantılar)

GRC malzemede bağlantı fonksiyonunu üzerine alan ankrajların taşıyıcılık kapasitesi, strüktürel analiz yapılmasını gerektirir. Bunun anlamı, gömülü bağlantılar üreticinin taşıyıcılık kapasitesi açısından yönlendirmeleri veya uygulamalardaki emniyet gerilmeleri için yeterlilik açısından uygun nitelik ve niceliklerde olmalıdır.

GRC malzeme için spesifik gömülü bağlantılar şunları içerir:

 • Özel olarak katmanlaştırılmış çelik parçalar (köşebentler, L-bağlantılar, yerçekimi bağlantıları)
 • Dübeller ve dişli soketler ( somun-cıvata )
 • Katmanlaştırılmış çelik parçalar

GRC malzemede kullanılan geleneksel gömülü bağlantılar dışında dişli soketler ve her türlü dübel kullanılmaktadır.

GRC uygulamaları için en iyi çözümler genel olarak deneyler sonucu elde edilir. Bu deneylerde kullanılan bilgiler de GRC uygulamalarıyla ilgilenen üreticilerden elde edilir. Bu çeşit deneyler, beton uygulamalarıyla karşılaştırılarak, verilen yükleme köprüleri için uygulama derinliği ve köşe uzaklıklarının düşürülebileceğini göstermektedir.

ÇİMENTO

Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için gerekse yüksek mukavemet değerleri sebebiyle tercih edilen bir üründür. Yapısında yüksek oranda C3 A ve C3 S bileşiklerini içermesi sebebiyle hidrolik olarak çok reaktif bir bağlayıcıdır. Sahip olduğu yüksek reaksiyon hızı ile soğuk havada beton dökümüne olanak tanır, gri çimentolara oranla yüksek performanslıdır. Özellikle erken yaş dayanımı en yüksek çimentodur.  Stabil dayanım değerleri ile stabil ürün imalatına olanak verir.  Buhar kürü gerektirmez.  Priz hızlandırıcı katkı ilavesine gerek bırakmaz. Beyaz çimentonun prefabrik sistemlerde tercih edilmesinin temel sebepleri;  estetik,  yüksek erken mukavemet, düşük alkali miktarı, alkali silika reaksiyon direnci,  durabilite,  üretim hızındaki artış ve daha kısa kalıptan çıkarma süresi olarak karşımıza çıkmaktadır

CAM ELYAF

Beton içinde beton ömrü kadar dayanacak özel alkaliye dayanıklı cam elyaf (AR –Alkali Rezistans) olacaktır. AR cam elyafı GRCA tarafından onaylı bir fiber üreticisinden temin edilmektedir.

GRC (cam elyaf takviyeli beton), yüksek performanslı çimento bazlı bileşimin “alkali dayanımlı cam elyafı” ile takviye edilmesiyle oluşur. AR (alkali dayanımlı ) cam elyafı üzerindeki zirkonyum (ZrO2) sayesinde , çimento içeriğindeki alkali ve asit direncine karşı mukavemet sağlayarak çimento içerisinde erimeden donatı vazifesi görür. Alkali dayanımlı cam elyafı, betonda oluşan çatlakların yayılmasını engelleyerek dayanım artışını sağlar. Ayrıca normal betonun sahip olduğu basınç dayanımı yanında yüksek çekme dayanımı da sunmaktadır. Elyafın çekme dayanımı çeliğin 3 katı, esnekliği de 4 katı kadardır. Ayrıca elyaf paslanmaz bir malzeme olduğu için çok uzun yıllar boyunca bozulmadan yapı içerinde  kendini muhafaza eder.

KATKI MALZEMELERİ

Beton karışımında, işlenebilirliği arttırmak, kür süresini azaltmak, yüksek mukavemet ve iyi bir beton kalitesi elde edebilmek amacıyla uygun bir süper akışkanlaştırıcı ve uygun katkılar kullanılacaktır.

KUM ( EN 13169 , TS 2717)

İyi kalitede GRC üretimi için Kum / Agrega seçimi çok büyük önem taşır. Agreganın gerekli granülometrede sert, dayanıklı ve temiz olması gerekir. 150 mikronun altındaki ince malzemenin % 10 dan fazla olmaması gerekir. Üst limit kritik olmamakla beraber pratikte, kalınlıkların, 1.2 ile 2.4 mm arasında olması gerekir. Silika kumu yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kırılmış ve elenmiş, özellikle granit, kireç taşı (limestone) ve mermer de premix işleminde kullanılır.

Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin!